DALŠÍ VIDEOTVORBA

Tradiční Den otevřených dveří Ministerstva kultury České republiky se konal 28. září 2023 u příležitosti Dne české státnosti. V rámci doprovodného programu se prezentovaly i příspěvkové organizace ministerstva kultury, mezi kterými nechyběl ani Památník Lidice. Letos jsme zvolili zážitkovou formu propagace. Návštěvníci Nosticova paláce si vyzkoušeli VR brýle, prostřednictvím kterých se prošli starými Lidicemi, prohlédli si továrnu v Lodži, kde byly před popravou internovány lidické děti, kryptu chrámu Cyrila a Metoděje, kde se ukrývali parašutisté, a rodinný domek č. p. 116, který je typickým reprezentantem poválečného architektonického vývoje Lidic. Pro zájemce byly dále k dispozici tablety s badatelským programem Lidice80 nebo edukační aktivity spojené s přiřazováním dat významných událostí heydrichiády a lidické tragédie. V prostoru Konírny byl dále po celý den promítán nový prezentační film o činnosti Památníku Lidice. Prezentační stánek Památníku Lidice navštívily stovky lidí, kteří se aktivně zajímali nejen o historii a naši činnost, ale i o širší historické a politické souvislosti. Zapojili se všichni napříč generacemi. Děkujeme Ministerstvu kultury za možnost této prezentace.

Hledáte tip na výlet za historií, stavební a krajinnou architekturou, největším růžovým sadem ve střední Evropě a hodnotným uměním, které se vás dotkne u srdce? Navíc s programem pro děti? Přijďte do Památníku Lidice a zažijte zde den plný zajímavých postřehů a překvapení. Těšíme se na vás!