LIDICE PŘÍBĚH ČESKÉ VSI

První historická zmínka o obci Lidice je z roku 1309. Nejstarší veřejnou budovou byl farní kostel sv. Martina (1352). Za husitských válek byl zničen, ale ještě v 16. století zde působili kněží podobojí.

Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská

Podruhé byl kostel zničen za třicetileté války. Nový barokní chrám nechala v Lidicích postavit velkovévodkyně Marie Anna Toskánská. Kostel byl později mnohokrát upravován.

Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská

Podruhé byl kostel zničen za třicetileté války. Nový barokní chrám nechala v Lidicích postavit velkovévodkyně Marie Anna Toskánská. Kostel byl později mnohokrát upravován.

Dle zrůdného přání okupantů měly Lidice po staletích své existence zmizet beze stopy. Místo toho se nesmazatelně vepsaly do světových dějin jako symbol nacistického teroru a bezpráví,
ale i nezměrného hrdinství a touhy po svobodném životě.