MINUTA Z HISTORIE

Série minidokumentů Minuta z historie vznikla v autorské dílně Památníku Lidice k 80. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků. Jedná se o seriál minutových dokumentů mapujících klíčové historické události, které souvisejí s oběma tragédiemi v bezprostředním i v širším faktografickém kontextu.

V roce 2022 uplynulo 80 let od atentátu na Reinharda Heydricha a následných událostí, které se staly pro český národ jedněmi z nejtragičtějších. Pojďte si s námi připomenout, co se vlastně stalo formou minutových minidokumentů zaměřených na klíčové historické souvislosti, události a osoby.

Na tomto projektu se podíleli: Eduard Stehlík, Jiří Studnička, Martin Dobrovolný, Tomáš Studnička, Michal Kocián, Zdenka Landová (in memoriam), Martin Brabec, 
Martina Kantová, Jana Chourová Plachá.

I. díl – Silver A – I. část

Historie ožívá v minidokumentech Památníku Lidice. Prvním z nich na téma Silver A zahajujeme pravidelnou sérii Minuta z historie.

 

II. díl – Silver A – II. část

Historie ožívá v nových minidokumentech Památníku Lidice. Druhý díl přivádí Silver A do Ležáků.

III. díl – Anthropoid – I. část

Ve třetím dílu dokumentu Minuta z historie seskakuje na území Protektorátu Čechy a Morava paravýsadek Anthropoid.

 

IV. díl – Jan Kubiš

Další video ze série minidokumentů „Minuta z historie“, tentokrát Vám představíme Jana Kubiše.

V. díl – Pardubičtí odbojáři

Pátý díl minisérie Minuta z historie přiblíží divákům spolupráci Silver A s pardubickým s odbojem.

VI. díl – Libuše volá Londýn

V šestém dílu seriálu Minuta z historie navazuje Jiří Potůček spojení s Londýnem.

VII. díl – Jiří Potůček

V sedmém dílu seriálu Minuta z historie Vám představíme Jiřího Potůčka.

VIII. díl – Anthropoid – II. část

Jan Kubiš a Josef Gabčík vybírají vhodné místo k atentátu. Co výběru předcházelo uvidíte v osmém díle minidokumentu Minuta z historie.

IX. díl – Josef Gabčík

V devátém dílu seriálu Minuta z historie Vám představíme Josefa Gabčíka.

X. díl – Hledá se třetí král

„Hledá se třetí král“ tak se jmenuje již v pořadí desátý díl dokumentu Minuta z historie.

XI. díl – Tři králové

Slyšeli jste o zpravodajsko-sabotážní skupině Tři králové? Pojďme si ji prostřednictvím Minuty z historie představit.

XII. díl – Sokolové

Významnou součástí protinacistického odboje byli Sokolové. Věděli jste to? Více vám prozradí 12. díl seriálu Minuta z historie.

XIII. díl – Pražský odboj

Kdo předával Anthropoidu informace o R. Heydrichovi z Pražského hradu a mnoho dalšího se dozvíte ve 13. dílu seriálu Minuta z historie.

XIV. díl – Out Distance

Paravýsadek OUT DISTANCE seskočil na území protektorátu s náhradní radiostanicí a zrádcem… Představujeme čtrnáctý díl minidokumentu „Minuta z historie“.

XV. díl – Osudová zatáčka

Tato Minuta z historie nás přivádí do klíčového okamžiku příprav atentátu na Reinharda Heydricha.

XVI. díl – Reinhard Heydrich

Krutý a nemilosrdný, takový byl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Uvádíme šestnáctý díl dokumentu Minuta z historie.

 

 

XVII. díl – Libuše na cestách

Jak složitá a náročná byla cesta vysílačky Libuše po území protektorátu si připomeneme v tomto dílu Minuty z historie.

XVIII. díl – Těžko na cvičišti

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Jak probíhal výcvik parašutistů ve Skotsku, kterým prošli i Josef Gabčík a Jan Kubiš, se dozvíte v další Minutě z historie.

XIX. díl – Předválečné Lidice

Přenesme se o osmdesát let zpět na začátek června 1942.
Pomalu se schyluje k osudným událostem vedoucím k vyhlazení Lidic.
Jak ale vypadaly Lidice před tragédií? To se dozvíte v tomto dílu Minuty z historie.

XX. díl – Lidé z Lidic – I. část

Poznejte s námi část obyvatel původní obce Lidice. V dnešním minidokumentu „Minuta z historie“ Vám je představíme.

XXI. díl – Lidé z Lidic – II. část

Poznejte s námi část obyvatel původní obce Lidice. V dnešním minidokumentu „Minuta z historie“ Vám je představíme.

XXII. díl – Atentát

Přesně před osmdesáti lety 27. června 1942…

Minuta z historie nás provede atentátem na Reinharda Heydricha.

XXIII. díl – Děti z Lidic

Ke dni dětí jsme připravili speciální díl Minuty z historie věnovaný lidickým dětem.

XXIV. díl – Tragédie se blíží

Tragédie se blíží…

XXV. díl – Lidická tragédie

Minuta z historie se zaměřuje na samotnou lidickou tragédii.
Od vyhlazení obce Lidice uplynulo v červnu 2022 osmdesát let.
Tímto videem si připomeneme jejich osud.

XXVI. díl – Zrada a poslední boj

18. června 1942. Pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Pojďme si připomenout události, které se navždy zapsaly do dějin…

XXVII. díl – Ležáky

Tento díl Minuty z historie je věnován osadě Ležáky v době před tragédií.…

XXVIII. díl – Ležácká tragédie

24. června 2022 jsme si připomněli 80 let od ležácké tragédie…

XXIX. díl – Co nás ještě čeká

Přes prázdniny nebudeme vysílat naše minidokumenty Minuta z historie, na vysílání opět navážeme prvním zářijový týden. Co nás bude v jednotlivých dílech až do konce roku čekat se dozvíte v dnešním shrnutí.

XXX. díl – Kobyliská střelnice

Tato Minuta z historie se zaměřuje na kobyliskou střelnici, obávané popraviště, kde padly za oběť i životy Lidických.

 

XXXI. díl – Represálie

Po atentátu na Reinharda Heydricha byly na území protektorátu zahájeny kruté represálie. Více se dozvíte v této Minutě z historie.

XXXII. díl – Poslední boj – I. část

Tento díl dokumentu Minuta z historie blíže ukazuje, jak statečně bojovali parašutisté s mnohanásobnou přesilou v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici 18. června 1942…

 

XXXIII. díl – Poslední boj – II. část

XXXIV. díl – Kladenské peklo

12. června 1942 oddělili nacisté v kladenském gymnáziu lidické děti 

od jejich matek. Emocionálně nejvypjatější událost lidické tragédie připomene tato Minuta z historie.

XXXV. díl – Pohrobci I. část

Nacistické běsnění zasáhlo i ty úplně nejbezbrannější – ještě nenarozené děti. Jejich smutným osudům jsou věnovány dva díly minidokumentu Minuta z historie.

XXXVI. díl – Pohrobci II. část
Nacistické běsnění zasáhlo i ty úplně nejbezbrannější – těhotné matky a jejich nenarozené děti. Druhý díl minidokumentu #minutazhistorie věnovaný osudu těhotných lidických žen a jejich dětí uvádíme v říjnu 2022, tedy osmdesát let od okamžiku, kdy byly lidické ženy, u kterých bylo těhotenství zjištěno dodatečně až v ravensbrückém koncentračním táboře, převezeny do ústavu v Dykově ulici v Praze.

XXXVII. díl – Ravensbrück I. část
Lidické ženy byly poslány do koncentračních táborů, kde v nelidských podmínkách trpěly. Některé z nich útrapy nepřežily. První část minidokumentu #minutazhistorie vás seznámí s jejich osudy. 

XXXVIII. díl – Ravensbrück II. část
Lidické ženy byly poslány do koncentračních táborů, kde v nelidských podmínkách trpěly. Některé z nich útrapy nepřežily. I druhá část minidokumentu #minutazhistorie se věnuje jejich těžkým osudům.

XXXIX. díl – Lodž

Vražda lidických dětí je nejohavnějším zločinem ze všech, které nacisté na Lidicích spáchali. Tato #minutazhistorie pojednává o transportu lidických dětí do továrny v polské Lodži, o počátku jejich cesty smrti…

XL. díl – Lodž II. část

Vražda lidických dětí je nejohavnějším zločinem ze všech, které nacisté na Lidicích spáchali. V továrně v polské Lodži byly děti rozděleny – sedm z nich vybráno na převýchovu a ostatních osmdesát jedna posláno na smrt do plynových vozů v Chelmnu nad Nerrem. Více se dozvíte v tomto dílu minidokumentu #minutazhistorie.

XLI. díl – Lidické děti. Dopisy
Těsně před jejich bestiální vraždou byly lidické děti vyzvány k napsání dopisů příbuzným v protektorátu. Psaní měla navodit zdání, že jsou děti živy a zdrávy. Krutá pravda vyšla najevo o mnoho let později. Když byly dopisy doručeny do schránek adresátů, děti již byly mrtvé…

 

XLII. díl – Lidické děti. Smrt
Život dvaaosmdesáti lidických dětí vyhasl v plynových vozech v polském Chelmnu nad Nerrem. Bestiální vražda bezbranných dětí byla vrcholem zrůdnosti nacistického režimu. Vzpomínku na tuto tragédii přináší další díl minidokumentu #minutazhistorie

XLIII. díl – Ničení Lidic

Rozkaz zněl jasně: „Obec Lidice srovnat se zemí a vymazat z mapy!“

 

XLIV. díl – Lidice pod sněhem

Lidice jsou v prosinci pod sněhem, tolik ho před Vánocemi nebylo už dlouho… Se sněhovou nadílkou v předválečných Lidicích se však nemůže rovnat. Pojďte se s námi před koncem roku chvíli zastavit a zavzpomínat na zimu ve starých Lidicích…

XLV. díl – Předzvěst války
V nových dílech seriálu #minutazhistorie se budeme věnovat širšímu okruhu témat. Vraťme se teď do roku 1914 a začněme náš příběh 1. světovou válkou.

XLVI. díl – Záminka války
Záminkou 1. světové války byl atentát na Františka Ferdinanda d’Este a jeho choť spáchaný v Sarajevu dne 28. června 1914.

XLVII. díl – Vypuknutí války I. část
28. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Stalo se tak po neúspěšném vyjednávání o vyšetřování atentátu na srbském území a vydání atentátníků.

XLVIII. díl – Vypuknutí války II. část
Kdo komu vypověděl válku…? To se dozvíte v druhé části dílu věnovaného vypuknutí první světové války.

XLIX. díl – Češi v armádě Rakouska-Uherska
Proč měli Češi pověst „nespolehlivého“ národa, když byli zároveň statečnými a houževnatými bojovníky? Odpovědi hledejte v dnešním dílu Minuty z historie.

L. díl – České země na počátku první světové války
Každá válka přináší bolestné změny do života lidí, nejinak tomu bylo i ve válce první světové. Zrušení základních ústavních práv, popravy, perzekuce a teror… Jak se začátek války podepsal na české společnosti se dozvíte v této Minutě z historie.

LI. díl – Politická situace v českých zemích
V tomto dílu seriálu Minuta z historie se věnujeme politickým poměrům v průběhu první světové války. Antimilitarismus se neodpouštěl…

LII. díl – Masarykova cesta do zahraničí
Najít spojence českého národa v zahraničí – to byl jasný úkol, který si stanovil Tomáš Garrigue Masaryk, když v roce 1914 odjížděl. S kým vyjednával a proč nakonec za hranicemi zůstal? To a mnohem více se dozvíte v této Minutě z historie.

LIII. díl – Masarykova zahraniční akce
K samostatnému Československu vedla trnitá cesta, kterou diplomaticky vyšlapal Tomáš Garrigue Masaryk. Inicioval memorandum Independent Bohemia a veřejně vyhlásil odboj českého národa proti habsburské monarchii. Více o jeho vyjednávání se dozvíte v této Minutě z historie…

LIV. díl – Západní fronta 1914 – 1916
Co byl Schlieffenův plán? A jaká byla strategie boje na západní frontě první světové války? Odpovědi hledejte v tomto dílu seriálu Minuta z historie.

LV. díl – Bitva u Verdunu
Jednou z největších bitev na západní frontě první světové války byla Bitva u Verdunu. Vyžádala si statisíce zbytečných obětí. Proč? To se dozvíte v této Minutě z historie.

LVI. díl – Bitva na řece Sommě
Bitva, která si během první světové války vyžádala nejvíce obětí. Trvala téměř pět měsíců a byly v ní poprvé užity tanky. Tak lze ve zkratce charakterizovat Bitvu na řece Sommě. Jaký byl její výsledek a kolik lidských životů si vyžádala se dozvíte v tomto dílu Minuty z historie.

LVII. díl – Východní fronta 1914-1918
Na východní frontě první světové války proti sobě bojovaly Rusko a Rakousko-Uhersko. Jaká byla strategie boje a proč se Německo dostalo do sporu s Rakouskem-Uherskem se dozvíte v této Minutě z historie.

LVIII. díl – Další bojiště první války
V předchozích dílech jsme se zabývali západní a východní frontou první světové války. Bojišť však bylo o mnoho více. Alespoň některé si představíme v tomto dílu Minuty z historie.

LIX. díl – Rusko v roce 1917
Tento díl seriálu Minuta z historie vám popíše roli Ruska během první světové války.

LX. díl – Západní fronta v roce 1917
Západní fronta první světové války. Píše se rok 1917. Centrální mocnosti mají vyčerpané hospodářské zdroje a obyvatelstvo se začíná bouřit. Následuje vyhlášení neomezené ponorkové valky Německem, což zapříčiňuje vstup USA do války. Pojďme se ale na celou situaci podívat pěkně popořádku… V této Minutě z historie…

LXI. díl – Bolševická revoluce
Velká říjnová revoluce iniciovaná bolševiky v čele s Vladimirem Iljičem Leninem a Lvem Davidovičem Trockijem předznamenala konec bojů na východní frontě. Pojďme si okolnosti, které bolševické revoluci předcházely, připomenout tímto dílem Minuty z historie.

LXII. díl – Ruský bolševismus
Jak se k moci dostává totalitární režim názorně ukazuje tento díl Minuty z historie na příkladu ruského bolševismu.

LXIII. díl – Leninova státní politika teroru
Kdo byla Fanja Kaplanová? A co kdyby její pokus byl úspěšný? Třeba by Leninova státní politika teroru nikdy nenastala… Vše ale dopadlo jinak… Více se dozvíte v této Minutě z historie.

LXIV. díl – Mírová jednání během války
V prosinci 1917 byla zahájena mírová jednání mezi Ústředními mocnostmi a Ruskem, která vyústila v podpis Brestlitevského míru v březnu 1918. Ten ukončil boje na východní frontě. Do vyjednávání o míru mezi Ústředními mocnostmi a Dohodou se zapojil i americký prezident Woodrow Wilson. Jak jednání probíhala vám prozradíme v této Minutě z historie.

LXV. díl – Rok 1918

Přinášíme vám předposlední předprázdninový díl Minuty z historie tentokrát věnovaný ukončení první světové války.

LXVI. díl – Pařížská mírová konference
První světová válka byla oficiálně ukončena mírovými dohodami. Jaké dohody to byly a co bylo jejich obsahem se dozvíte v dnešní minutě z historie.

LXVII. díl Československé legie v Rusku. Formování české družiny
V dalším dílu Minuty z historie se věnujeme tématu Československých legií v Rusku, konktrétně formování České družiny.

LXVIII. díl – Československé legie v Rusku. Česko-Slovácký střelecký pluk
V této minutě z historie navážeme na formování České družiny a představíme si vznik Česko-Slováckého pluku. 

LXIX. díl – Československé legie v Rusku. Bitva u Zborova
V této Minutě z historie se budeme věnovat Bitvě u Zborova, do které se zapojily i československé legie. Bitva si vyžádala životy 167 mužů a více než 900 vojáků bylo zraněno.

LXX. díl – Československé legie v Rusku. Změny po Brestlitevském míru
Tato Minuta z historie ukončuje kapitolu československých legií v Rusku a mapuje změny po Brestlitevském míru.

LXXI. díl – Československé legie v Rusku. Radikální legionáři
Jak se radikalizovali českoslovenští legionáři, jaká byla ruská reakce, a kolik neuvěřitelné síly v sobě čs. bojovníci našli, se dozvíte v tomto dílu Minuty z historie.

 LXXII. díl – Československé legie v Rusku – Vzestup generála Kolčaka
Tato Minuta z historie opět na téma československých legií v Rusku představuje osobu admirála A. V. Kolčaka a jeho diktátorskou vládu s prvky bílého teroru.

 

LXXIII. díl – Lidičtí muži v boji za svobodu I
V novém díle Minut z historie vzpomeneme na lidické muže, kteří bojovali za první světové války.

LXXIV. díl – Lidičtí muži v boji za svobodu II
Mezi lidické muže, kteří bojovali za druhé světové války, patřil i poručík letectva Josef Horák. Více se dozvíte v dnešní Minutě z historie.

LXXV. díl – Lidičtí muži v boji za svobodu III
Cyklus Minuta z historie dnes zakončíme příběhem Josefa Stříbrného, lidického muže, který nastoupil roku 1941 na vlastní žádost k letectvu a poté se stal jedním z nejlepších navigátorů bombardovací peruti.